Voorwaarden DagjeWeg.NL Tickets cadeaukaart

Definities

Verkoper
De aanbieder van de DagjeWeg.NL Tickets cadeaukaart. Eskes Media B.V., KvK 60256281, handelend onder de naam DagjeWeg.NL Tickets.
Cadeaukaart
De DagjeWeg.NL Tickets cadeaukaart

Voorwaarden

In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van verkoper zijn deze cadeaukaartvoorwaarden van toepassing op door de verkoper uitgegeven cadeaukaarten. Door gebruik te maken van deze cadeaukaart aanvaardt u deze cadeaukaartvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper uitgegeven cadeaukaarten die worden verkocht door verkoper en door verkoper aangewezen derde partijen.
 2. Iedere cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaukaart wordt slechts eenmaal verstrekt. U dient de cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaukaarten en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan verkoper te worden verstrekt. Verkoper behoudt zich het recht voor om een cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaukaart (in geval van elektronische cadeaukaart de e-mail die door verkoper of een door verkoper aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaukaart bij een derde partij is gekocht, dient u het aankoopbewijs en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan verkoper te overleggen.
 3. Om een cadeaukaart te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces klikt u op "cadeaukaart inwisselen" en vult u de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaukaarten. Iedere cadeaukaart is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaukaart niet meer worden gebruikt. De geldigheid kan worden gecontroleerd op www.dagjewegtickets.nl/cadeaukaart
 5. Cadeaukaarten uitgegeven door verkoper en/of door verkoper aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar voor aankopen via onze eigen shop.
 6. Cadeaukaarten kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaukaarten of restwaarden ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de cadeaukaart kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde kan bekeken worden via de saldochecker op de website.
 9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart(en), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
 10. Het is niet toegestaan cadeaukaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaukaarten wordt ontzegd.
 12. Het is niet toegestaan cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 13. Deze cadeaukaartvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Verkoper raadt u aan om de cadeaukaartvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaukaart te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaukaarten gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaukaartvoorwaarden.
 14. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan cadeaukaarten of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaukaarten inwisselen.
 15. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaukaarten of problemen bij het inwisselen laat de verkoper dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met de klantenservice. Zij zullen uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 16. Het is niet toegestaan om met een cadeaukaart een andere cadeaukaart te kopen.
Koop nu de cadeaukaart

DagjeWeg.NL Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede