Meine persönlichen Angaben

Wenn Sie Kunde unserer Webseite sind bzw. waren, haben wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse gespeichert. Diese Daten verkaufen wir nicht an Dritte weiter. Für unseren Kundenservice ist es jedoch praktisch zu wissen, wer Sie sind, damit wir Ihnen besser helfen können, wenn wir weitere Angaben zur Suche haben. [br] [br]In Europa haben Sie das Recht auf Vergessenwerden. Daran wirken wir gerne mit. Wenn Sie erfahren möchten, was wir von Ihnen wissen, und wirklich von uns vergessen werden möchten, können Sie nachstehend Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wir schicken Ihnen dann eine E-Mail mit einem geheimen Link. Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie, ob wir etwas von Ihnen wissen.

Meine Daten prüfen

Cookies en privacy-reglement op DagjeWeg.NL Tickets

Om je een betere service te bieden tijdens een bezoek op DagjeWeg.NL Tickets maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden gezet, gekoppeld aan het programma waarmee je een website bezoekt (de browser). Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld de inhoud van je winkelmandje bewaren.

De cookies die via DagjeWeg.NL Tickets geplaatst worden zijn niet gevaarlijk. Meer informatie over de soorten cookies die DagjeWeg.NL Tickets gebruikt en hoe deze cookies gebruikt worden, vind je hier: www.dagjeweg.nl/cookies

DagjeWeg.NL Tickets maakt gebruik van conversietracking. Daardoor kan DagjeWeg.NL Tickets meten of adverteren op Facebook en Google of via andere platforms effectief is. Elke keer dat er kaartjes besteld worden voor een evenement via DagjeWeg.NL Tickets, wordt die kennis 'teruggegeven' aan dat advertentieplatform. Daardoor weet DagjeWeg.NL Tickets hoeveel kaartjes er verkocht zijn tegen welke advertentiekosten. Dit is belangrijk voor een rendabele manier van bedrijfsvoering.

Als Facebook-gebruiker stem je in met het privacy-reglement van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Als Google-gebruiker stem je in met het privacy-reglement van Google (http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/). Als gebruiker van andere systemen stem je in met het privacy-reglement van die andere systemen.

Hoe kunt u uw cookies wissen?

Je kunt cookies op elk moment wissen. Hoe dat moet is afhankelijk van het programma wat je gebruikt, de 'browser'. De instructies per browser vind je hieronder:

Hoe kun je het gebruik van cookies uitschakelen?

Je kunt op DagjeWeg.NL Tickets het gebruik van cookies niet uitschakelen. DagjeWeg.NL Tickets gebruikt zelf geen cookies, behalve voor het bijhouden van je website-voorkeuren. Als je het hier niet mee eens bent, is ons advies DagjeWeg.NL Tickets niet te gebruiken. Maar, zoals hierboven uitgelegd, gebruikt DagjeWeg.NL Tickets zelf slechts beperkt cookies.

Je kunt Google Analytics uitschakelen via het volgende stukje software wat door Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Dat stukje software dient u te downloaden en te installeren in de browser. Download 'Google Analytics uitzet software'.

Hoe waarborgen wij uw privacy?

Bij de ontwikkeling en het gebruik van deze website houden onze medewerkers altijd jouw privacy voor ogen. Op deze manieren houden we daar rekening mee:

  • De gegevens die je invult, worden via HTTPS verstuurd. Dat betekent dat niemand dit kan afluisteren.
  • Alle velden die je bij jouw bestelling invult (naam, e-mail, etc.) worden versleuteld opgeslagen. Dat betekent dat ze niet op straat komen te liggen als de database onverhoopt wordt gehackt.
  • Organisatoren vragen je alleen om velden in te vullen die echt nodig zijn voor het doel van het evenement of een redelijke bedrijfsvoering, en niets meer dan dat.
  • Je kunt gebruik maken van jouw recht om vergeten te worden, door contact op te nemen met de organisator van het evenement. Deze zal hier altijd zonder meer mee instemmen.

Worden mijn gegevens ook doorgegeven aan derden?

Bij sommige aanbieders vragen we je om extra gegevens in te vullen, zoals je telefoonnummer of leeftijd. Dat is in uitzonderlijke gevallen een vereiste voor de organiserende partij. In zo'n geval kun je producten niet direct in je winkelmand stoppen, maar krijg je een scherm te zien waar om meer informatie wordt gevraagd. Deze informatie wordt - alleen na betaling - automatisch doorgestuurd naar het boekingssysteem van deze aanbieder, zodat deze ook jouw gegevens heeft. In alle overige gevallen worden jouw gegevens nooit aan derden doorgegeven.


DagjeWeg.Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede